Milan Svoboda

Geschichte; TUL

Spuren der deutsch-böhmischen Zusammenlebens in der schriftlichen Kultur

  • Die Bibliotheken und Archive in Liberec bewahren wertvolles, weitgehend unbekanntes und kaum ausgewertetes Schriftenmaterial nicht nur für die Theologie, Historiografie, Buchwissenschaft, Kultur-, Lokal- und Geistesgeschichte, sondern auch für die Linguistik und Germanistik, Geografie und Naturwissenschaften.
  • Im Rahmen interdisziplinärer und internationaler Forschung ist es notwendig, diese beachtenswerte Büchersammlung z. B. in digitaler Weise auch für zukünftige Generationen zugänglich zu machen.
  • Die Bibliotheken im nördlichsten Teil des Reichenberger Kreises (Liberecký kraj) gehören mit ihren einmaligen Beständen zum bedeutenden Kulturerbe der ehemaligen deutschsprachigen Inseln der Tschechischen Republik. Es lohnt sich, diese Bibliotheken weiter bekanntzumachen und zu nutzen.

Stopy česko-německého soužití v písemné kultuře

  • Knihovny a archivy v Liberci schraňují cenné, vesměs neznámé a nedoceněné tištěné prameny vhodné nejen pro teologii, historiografii, knihovědu, uměnovědu, dějiny kultury i regionu, nýbrž také pro lingvistiku, germanistiku, geografii a přírodní vědy.
  • V rámci mezioborového a mezinárodního výzkumu je nutné tyto pozoruhodné knižní sbírky zpřístupnit například digitální formou pro budoucí generace.
  • Knihovny v nejsevernější čísti Libereckého kraje patří se svými jedinečnými soubory k významnému kulturnímu dědictví bývalých německojazyčných ostrovů v Československu. Vyplatí se proto s těmito knihovnami seznamovat a využívat je.

Zurück zum Programm